Qguar APS – planowanie produkcji

APS – Harmonogramowanie produkcji
Qguar APS (Advanced Planning & Scheduling) to oprogramowanie, które doskonale wspiera menedżerów i planistów w optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. System wyposażony jest w algorytmy optymalizacyjne, które umożliwiają takie planowanie produkcji, aby zlecenia zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie, przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak najwyższa możliwa wydajność maszyn produkcyjnych, maksymalne skrócenie czasu i ilości przestojów czy optymalizacja kosztów. Zarządzanie procesami produkcyjnymi, ułatwia zaimplementowana automatyzacja planowania. Dzięki niej, system stanowi skuteczne rozwiązanie nawet dla dużych i bardzo złożonych systemów produkcji. Funkcje takie jak nadawanie priorytetu zleceniom, przypisywanie wagi poszczególnym parametrom optymalizacji, dają planistom narzędzia do modelowania przebiegu procesu. Technologia drag&drop, pozwala ponadto na łatwe wprowadzanie zmian w utworzonym harmonogramie.

Przykładowe ekrany:

APS
Wykres Gantta

 
Dzięki Qguar APS planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych odbywa się efektywnie, z unikaniem błędów ludzkich. Graficzny interfejs użytkownika oprogramowania Qguar APS charakteryzuje prostota, która ułatwia szybkie zapoznanie z systemem i intuicyjną pracę. Opcjonalna integracja z systemem klasy MES, umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy działami produkcji i planowania. Pozwala to planistom na śledzenie i reagowanie na nagłe, wymuszające zmianę harmonogramu zdarzenia, takie jak awarie, przestoje, opóźnienia realizacji. Umożliwia również bieżące aktualizowanie planów pracy dla poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Qguar APS to nowoczesny system zarządzania produkcją, którego główną rolą jest wspomaganie planowania produkcji i optymalizowanie scenariuszy. Oznacza to szybszą realizację zleceń dzięki większej wydajności maszyn, mniej przestojów i niższe koszty. W nieco szerszym ujęciu, Qguar APS to:
  • zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji;
  • krótszy czas realizacji zleceń;
  • organizacja i optymalizacja procesu produkcji;
  • ocena planu produkcji;
  • maksymalne wykorzystanie zasobów;
  • ograniczenie kosztów produkcji;
  • analiza zdolności produkcyjnych;
  • zarządzanie zasobami, kalendarzami i przestojami;
  • graficzna wizualizacja postępu operacji produkcyjnych (wykres Gantta).
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...