Qguar WMS Pro – zarządzanie magazynem

WMS – Warehouse Management System
Qguar WMS Pro (Warehouse Management System Pro) to system wspomagający obsługę procesów magazynowych w magazynach własnych lub usługowych. System WMS Pro wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu technik informatycznych oraz logistycznych. Szeroka możliwość współpracy z wieloma nowoczesnymi urządzeniami zewnętrznymi stawia produkt w grupie wiodących rozwiązań na światowym poziomie. Qguar WMS Pro posiada wbudowane moduły do zarządzania towarami niebezpiecznymi, rozliczeń operacji logistycznych oraz optymalizacji pracy wózków widłowych. W standardowej wersji WMS Pro dostępne są również wskaźniki graficzne oraz konfigurator interfejsów do systemów obcych. Oprogramowanie udziela wsparcia we wszystkich fazach procesów magazynowych, od przyjęcia towaru, poprzez składowanie, kompletację i wydanie. Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Program jest gotowy do pracy z technologiami RFID oraz Voice.

Przykładowe ekrany:

Ekran logowania
Zawartość magazynu
Inwentaryzacja
Eksploracja magazynu

 
System WMS Pro jest elastyczny, przystosowany do pracy z każdym rodzajem magazynu, bez względu na jego wielkość czy sposób składowania. Qguar WMS usprawnia funkcjonowanie magazynu, pozwala zoptymalizować wykorzystanie dostępnego miejsca oraz pracę magazynierów. Przyspiesza proces kompletacji wskazując pracownikom lokalizację i najkrótszą trasę zbiórki. Funkcje systemu zwalniają również użytkowników z konieczności zapamiętywania położenia wszystkich towarów. System obsługuje ogólnie przyjęte standardy przepływu materiałów (FIFO, FEFO), wydatnie wspomaga proces inwentaryzacji, umożliwiając szybszą identyfikację błędów. Znacząco podnosi to rzetelność informacji o stanach magazynowych, położeniu i kondycji towarów. Magazynowy system informatyczny Qguar WMS (Warehouse Management System) jest nowoczesnym i kompletnym oprogramowaniem do zarządzania magazynem lub grupą magazynów. Długie lata pracy nad jego rozwojem oznaczają ogromną wszechstronność, połączoną z elastycznością w dopasowywaniu się do określonych branż i specyfiki pracy, pomaga w osiągnięciu celów takich jak:
  • redukcja kosztów logistycznych;
  • podniesienie wydajności pracy;
  • uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych;
  • śledzenie partii, nośników magazynowych i dat;
  • monitorowanie pracy;
  • obsługa kodów kreskowych, w tym standardu GS1;
  • wsparcie dla technologii RFID, voice picking oraz light picking;
  • zarządzanie paletami, wózkami widłowymi i opakowaniami zwrotnymi;
  • sprawna kompletacja (zbiórka), inwentaryzacja i crossdocking;
  • rozliczenia logistyczne.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...