Qguar TMS mobile – mobilne zarządzanie transportem

TMS mobile – mobilne zarządzanie transportem
Zaawansowane urządzenia mobilne stanowią coraz częściej standardowe wyposażenie kierowców w wielu firmach transportowych. Qguar TMS Mobile (Transport Management System Mobile) oferuje zaawansowane wsparcie dla operacji, jakie mają miejsce w trakcie realizacji przewozów. Rozszerza więc zestaw funkcji centralnego systemu TMS, obsługiwanego zazwyczaj w biurze firmy, dyspozytorni czy hubie przeładunkowym, o te funkcje, które potrzebne są w terenie. Wymiana informacji o przebiegu całej trasy z systemem centralnym, potwierdzenia realizacji konkretnych rozładunków i załadunków w obrębie przystanku oraz wiele innych zdarzeń wpływających na efektywność transportu – to tylko część zadań, które realizuje TMS Mobile. Nowoczesna i ergonomiczna forma interakcji z użytkownikiem – zarówno w wersjach dla systemu Android jak i dla Windows Mobile – czyni z systemu narzędzie jeszcze bardziej wydajne i nie angażujące nadmiernej uwagi użytkownika podczas jazdy.
TMS Mobile
 

Przykładowe ekrany:

Login
Trasa
Menu główne
Komunikaty
Planowanie tras

 
System do zarządzania transportem Qguar TMS Mobile (Transport Management System Mobile) został zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych z oprogramowaniem Android, aby mogli korzystać z niego kierowcy. Dzięki temu staje się naturalnym rozszerzeniem zestawu funkcji stacjonarnego systemu Qguar TMS. Wersja Mobile umożliwia wymianę informacji z centralnym systemem TMS na temat przebiegu trasy, rozładunków i załadunków, efektywności transportu oraz ewentualnych nietypowych zdarzeń podczas realizacji tras.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...