Qguar DS – zarządzanie oknami czasowymi

DS – zarządzanie oknami czasowymiPresja na skracanie czasu trwania większości operacji to jedno z głównych wyzwań, któremu musi sprostać współczesna logistyka. Szczególnie te miejsca, w których o czas konkurują ze sobą interesy wielu uczestników łańcuchów dostaw, mogą w niekorzystny sposób wpływać na koszty logistyki. Do miejsc takich należą bez wątpienia bramy lub rampy, obsługujące załadunek i rozładunek środków transportu. Qguar Dock Scheduling to narzędzie, które w niezwykle przyjazny i przejrzysty sposób pozwala na zaawansowane i precyzyjne zarządzanie oknami czasowymi, w obiektach logistycznych, realizujących dostawy i wysyłki. Możliwość zdalnej awizacji w oparciu o przydzielone prawa dostępu oraz zdefiniowane operacje, pozwala na wydajne planowanie wizyt oraz szczegółową rejestrację ich przebiegu. Efektywne zaplanowanie strumienia transportowego przynosi zdecydowane korzyści zarówno dla miejsc, w których odbywają się wizyty, jak również dla firm dostarczających i odbierających towary.
 
 
 
 
 
DS
 

Przykładowe ekrany:

Okna czasowe
Operacja do Awizacji
Awizacje
Konfiguracja

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...