FAQ - Qguar YMS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar YMS.

Kiedy warto wdrożyć system klasy YMS ?

O wdrożeniu systemu klasy YMS należy myśleć przede wszystkim w momencie wzmożonej ilości operacji na styku placu manewrowego z infrastrukturą przemysłową lub magazynową. Inne czynniki, które warto brać pod uwagę, to konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa, zapewnienie lepszej obsługi kontrahentom czy zdolność do eliminowania wąskich gardeł.

Czy Qguar YMS zwiększa poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu ?

Tak. Każda wizyta na terenie zakładu jest rejestrowana. Qguar YMS prowadzi pełną ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających teren zakładu. Rejestruje również wszelkie aktywności jakie podczas wizyt generują goście i środki transportu. Użytkownik ma więc pełną wiedzę o osobach oraz środkach transportu, przebywających w danym momencie na terenie przedsiębiorstwa.

Czy Qguar YMS  rozwiązuje problem tworzących się korków ?

Jednym z głównych zadań systemu Qguar YMS jest zapewnienie płynności obsługi wizyt.  Jest to związane z eliminacją wąskich gardeł oraz optymalnym wykorzystaniem wydajności obiektów logistycznych, biorących udział w realizacji wizyt (np. bram wjazdowych, parkingów zewnętrznych i wewnętrznych, doków, itp.). Bieżąca wiedza o wizytach aktualnych i zaplanowanych oraz ewentualnych odchyleniach od planów, pozwala na szybkie reagowanie i zwiększenie wydajności podwórza.

Czy w Qguar YMS istnieje możliwość szybkiej lokalizacji pojazdów i osób na podwórzu ?

Definiując w systemie infrastrukturę przestrzenną przedsiębiorstwa oraz wyposażając gości (pojazdy) w odpowiednie identyfikatory elektroniczne, istnieje możliwość określenia dokładnego miejsca ich pobytu. W przypadku braku elektronicznej komunikacji z odwiedzającymi (pojazdami) lokalizacja jest mniej precyzyjna.

Czy w Qguar YMS konieczna jest identyfikacja środków transportu w oparciu o kosztowne technologie (np. RFID) ?

W większości przypadków czytelne oznakowanie terenu zakładu (np. parkingów, doków, wag) w zupełności wystarcza, by osiągnąć korzyści z wdrożenia systemu Qguar YMS. Zaawansowane technologie, takie jak na przykład RFID, nie są więc warunkiem niezbędnym.

Czy Qguar YMS pozwala na odtworzenie historii wizyt na terenie zakładu ?

Dzięki informacjom zawartym w systemie, użytkownik może odtworzyć historię wizyt na terenie zakładu, a także zidentyfikować wąskie gardła w procesie logistycznym. Pełna ewidencja środków transportu i danych historycznych umożliwia śledzenie i analizy na przykład pod kątem czasu trwania poszczególnych wizyt, szczegółów dotyczących danych wizyt lub informacji o ewentualnych nadużyciach.

W jaki sposób Qguar YMS komunikuje się z osobami na terenie zakładu podczas wizyt ?

Komunikacja z odwiedzającymi teren przedsiębiorstwa, w zależności od przyjętych przez klienta rozwiązań, może odbywać poprzez telefony komórkowe i krótkie wiadomości tekstowe (SMS), e-mail w przypadku smartfonów, czy na przykład poprzez rozmieszczone na terenie przedsiębiorstwa tablice świetlne lub monitory.

Czy Qguar YMS ma znaczący wpływ na obniżenie kosztów pracy ?

Przy zwiększającym się natężeniu ruchu, firmy zwiększają zazwyczaj liczbę personelu koniecznego do obsługi podwórza. Qguar YMS wyręczając personel obsługi w wielu czynnościach oraz skracając czas potrzebny na poszczególne operacje, zmniejsza konieczny nakład pracy i realną ilość etatów.

Jakie urządzenia zewnętrzne mogą zostać zintegrowane z Qguar YMS w celu usprawnienia zarządzania podwórzem ?

W celu usprawnienia obsługi wizyt na terenie zakładu, Qguar YMS współpracuje z różnymi urządzeniami bądź systemami zewnętrznymi. Należą do nich m. in.: wagi , szlabany, tablice świetlne, telefony komórkowe, monitory lub na przykład urządzenia pracujące w technologii RFID.

Czy Qguar YMS pozwala zarządzać przydziałem doków ?

Tak. Zależnie od konfiguracji, proces zarządzania przydziałem doków, może mieć charakter ręczny, półautomatyczny lub w pełni automatyczny.

Czy Qguar YMS ma wpływ na przestrzeganie terminów przez kierowców/spedytorów ?

System udostępnia mechanizmy oceny spedytorów/kierowców w zakresie ich terminowości. W zarządzaniu wjazdem uwzględniane są priorytety wizyt jak również premia za punktualne przybycie.

Czy Qguar YMS poprawia efektywność pracy magazynu ?

Usprawnienie komunikacji między magazynem a kierowcami (automatyczne przekazywanie kierowcom informacji o czasie i miejscu rozładunku/załadunku), zmniejsza ilość pracy magazynierów.

Czy Qguar YMS pozwala na integrację z innymi systemami ?

Współczesne wdrożenia systemów informatycznych wspomagających procesy w firmach, praktycznie zawsze niosą ze sobą konieczność wymiany danych z innymi systemami, szczególnie wysoko wyspecjalizowanymi. Qguar YMS jest narzędziem otwartym na tworzenie i rozbudowę interfejsów do większości spotykanych na rynku systemów informatycznych klasy ERP. W swojej praktyce Quantum zrealizowało już kilkadziesiąt interfejsów do różnych systemów zewnętrznych, w różnych technologiach i o różnych stopniach trudności.

 

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...