Certyfikat Innowacyjności

Certyfikat Innowacyjności

19 maja 2011 roku Quantum software zostało wyróżnione Certyfikatem Innowacyjności, który poświadcza, że firma znalazła się na liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 roku. Quantum zajęło 84 miejsce w tym rankingu. Badania nad innowacyjnością polskich firm prowadzone są od 2005 roku przez Sieć Naukową MSN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Metodologia pomiaru innowacji stosowana przez ISN MSN oraz INE PAN uwzględnia międzynarodowe standardy OECD, a firmy oceniane są w systemie 5A. Poszczególne elementy innowacyjności podlegające ocenie to:

  • innowacyjność rynkowa
  • innowacyjność procesowa
  • nakłady na działalność innowacyjną
  • patenty własne
  • kontrakty europejskie

Dostępność danych finansowych, konieczność ich opracowania oraz czas potrzebny na przygotowanie raportu w wersji książkowej, powodują że LISTA 500 przedstawiająca dane za 2009 rok, opublikowana została w maju 2011 roku. „Lista 500 Najbardziej Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Polsce” publikowana jest corocznie w „Raporcie o Innowacyjności Gospodarki Polski”. Więcej Informacji o programie innowacyjności polskich firm można znaleźć na stronach internetowych INE PAN.

Przyznany Certyfikat jest dla Quantum ważnym potwierdzeniem słuszności strategii, innowacyjnego podejścia do rozwoju produktów i usług. Wierzymy, że będzie dla nas również dodatkową motywacją do szeregu kolejnych innowacji, z których będą czerpać korzyści nasi klienci we wszystkich krajach, w których dostępna jest oferta Quantum software.

certyfikat innowacyjnosci

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...