Grupa kapitałowa

Quantum Software – Grupa kapitałoea – diagram

Quantum Qguar to podmiot w grupie kapitałowej Quantum software S.A., powołany do działalności związanej z pakietem oprogramowania Qguar. Do Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. należą:

Quantum software S.A. – podmiot dominujący Grupy – po założeniu spółki Quantum Qguar Sp. z o.o. Quantum software S.A. prowadzi obecnie głównie działalność holdingową; 
www.quantum-software.com

 

Spółki zależne:


Quantum Qguar sp. z o.o.
– podmiot zależny Grupy, w której Quantum software S.A. posiada 100 % udziałów. Spółka prowadzi działalność związaną z pakietem oprogramowania Qguar.

Quantum East sp. z o.o. – podmiot zależny Grupy, w której Quantum Qguar sp. z o. o. posiada 63,74 % udziałów - charakter holdingowy.

Quantum International sp. z o.o. (Ukraina) – podmiot zależny Grupy, w której Quantum East Sp. z o.o. posiada 100% udziałów - działalność jest oparta na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A. w krajach rosyjskojęzycznych.
www.quantum-int.com

Quantum International sp. z o.o. (Rosja) –  podmiot zależny Grupy, w której Quantum East Sp. z o.o. posiada 99% udziałów – Spółka została zawiązana w celu sprzedaży i wdrażania rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A. na terenie Rosji
www.quantum-int.com

Quantum I- Services sp. z o.o. –  podmiot zależny Grupy, w której Quantum Qguar sp. z o. o. posiada 100% udziałów - Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż licencji, sprzętu i usług informatycznych nie związanych bezpośrednio z produktami własnymi Quantum software S.A.

Quantum Mobile Solutions sp. z o.o. –  podmiot zależny Grupy, w której Quantum I- Services Sp. z o.o. posiada 75% udziałów – przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i sprzedaż rozwiązań informatycznych przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Quantum Brasil Engenharia em Software Ltda- ME. –  podmiot zależny Grupy, w której Quantum Qguar sp. z o. o. posiada 85 % udziałów. Celem istnienia spółki jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek Federacji Republiki Brazylii.

EQ System East sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony Grupy, w której Quantum software S.A. posiada 48 % udziałów. Celem istnienia spółki jest wprowadzenie na rynek Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś) systemu do automatycznego planowania procesów produkcji.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...