System APS Qguar – planowanie produkcji

APS – Harmonogramowanie produkcji
Qguar APS (Advanced Planning & Scheduling) to oprogramowanie, które doskonale wspiera menedżerów i planistów w optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. System wyposażony jest w algorytmy optymalizacyjne, które umożliwiają takie planowanie produkcji, aby zlecenia zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie, przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak najwyższa możliwa wydajność maszyn produkcyjnych, maksymalne skrócenie czasu i ilości przestojów czy optymalizacja kosztów. Zarządzanie procesami produkcyjnymi, ułatwia zaimplementowana automatyzacja planowania. Dzięki niej, system stanowi skuteczne rozwiązanie nawet dla dużych i bardzo złożonych systemów produkcji. Funkcje takie jak nadawanie priorytetu zleceniom, przypisywanie wagi poszczególnym parametrom optymalizacji, dają planistom narzędzia do modelowania przebiegu procesu. Technologia drag&drop, pozwala ponadto na łatwe wprowadzanie zmian w utworzonym harmonogramie.

Przykładowe ekrany:

APS
Wykres Gantta

 
Dzięki Qguar APS planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych odbywa się efektywnie, z unikaniem błędów ludzkich. Graficzny interfejs użytkownika oprogramowania Nasz system APS charakteryzuje prostota, która ułatwia szybkie zapoznanie z systemem i intuicyjną pracę. Opcjonalna integracja z systemem klasy MES, umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy działami produkcji i planowania. Pozwala to planistom na śledzenie i reagowanie na nagłe, wymuszające zmianę harmonogramu zdarzenia, takie jak awarie, przestoje, opóźnienia realizacji. Komunikacja między systemami APS i MES, zapewnia również bieżące aktualizowanie planów pracy dla poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Qguar APS to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania produkcją, którego główną rolą jest wspomaganie planowania produkcji i optymalizowanie scenariuszy. Oznacza to szybszą realizację zleceń, większą wydajność maszyn, mniej przestojów i niższe koszty.

System APS – w jaki sposób wspomaga planowanie?

  • zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji;
  • krótszy czas realizacji zleceń;
  • organizacja i optymalizacja procesu produkcji;
  • ocena planu produkcji;
  • maksymalne wykorzystanie zasobów;
  • ograniczenie kosztów produkcji;
  • analiza zdolności produkcyjnych;
  • zarządzanie zasobami, kalendarzami i przestojami;
  • graficzna wizualizacja postępu operacji produkcyjnych (wykres Gantta).
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...