System MES Qguar – zarządzanie produkcją

MES – Planowanie Produkcji

Qguar MES (Manufacturing Execution System) to system realizacji produkcji, pozwalający w szybki i efektywny sposób modelować procesy produkcyjne oraz monitorować ich przebieg. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (ERP, SCADA, systemy logistyczne) pozwala śledzić produkty, komponenty i surowce na każdym etapie ich życia w zakładzie – począwszy od złożenia zamówienia, poprzez realizację produkcji, kończąc na wysyłce do odbiorcy. Zebrane przez system MES informacje o procesie produkcyjnym, wspomagają zarządzanie na zasadach „Lean Manufacturing”. Oprogramowanie wspiera standardy takie jak ISO, HACCP, IFS, SIX SIGMA i inne. System MES pomaga spełnić wiele wymagań i przepisów dla branż, w których bezpieczeństwo produktu jest najwyższym priorytetem, w tym motoryzacyjnej, kosmetycznej czy spożywczej.

Definiowalne, automatycznie generowane raporty, dają pełny obraz zjawisk zachodzących na hali produkcyjnej, na różnych poziomach szczegółowości. Zakres raportu można dostosować do potrzeb konkretnego stanowiska – od mistrza zmiany po dyrektora fabryki. Pomaga to identyfikować wąskie gardła i obszary wymagające optymalizacji.

System MES umożliwia skuteczne nadzorowanie produkcji w czasie rzeczywistym, rejestrując i informując o wszelkich odchyleniach od planu realizacji. Pozwala automatycznie przesyłać kluczowe informacje pomiędzy uczestnikami procesu produkcyjnego, koordynować działania operatorów, brygadzistów, planistów i pracowników działu utrzymania ruchu.
 

Przykładowe ekrany:

Raportowanie produkcji
Zgłoszenie serwisowe
Instrukcja materiałowa
Monitorowanie logistyki produkcji

 
Oprogramowanie MES pozwala kompleksowo zawiadywać działem utrzymania ruchu, w tym planować i delegować zlecenia, monitorować ich wykonanie, zarządzać narzędziami i częściami zamiennymi. Dostarczane przez system informacje, w tym te dotyczące historii zdarzeń i bieżącego stanu maszyn, pozwalają na podjęcie działań zapobiegających awariom w optymalnym terminie.

W zakresie kontroli jakości, możliwości MES obejmują m.in. śledzenie parametrów produkcji wpływających na jakość (statystyczna kontrola procesu – SPC), monitorowanie pracy maszyn, definiowanie list kontrolnych i procedur pobierania próbek do badań. System prezentuje aktualne poziomy jakości osiągane na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych. W przypadku przekroczenia założonych wartości, program może automatycznie przerwać pracę maszyny.

System MES stanowi skuteczne narzędzie doskonalenia logistyki produkcji. Opierając się na instrukcjach materiałowych (BOM) i raportach operatorów, pozwala dostosować ilość materiałów na stanowiskach produkcyjnych do rzeczywistych potrzeb. Oprogramowanie pozwala rejestrować i śledzić przepływ komponentów i wyrobów gotowych na hali produkcyjnej. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może utrzymywać optymalne zapasy produkcji w toku.

Dzięki ścisłej i kompleksowej kontroli nad produkcją, oprogramowanie MES pozwala podnieść efektywność pracowników (rejestracja wykonywanych czynności) i maszyn (szybsza reakcja na usterki i awarie). System MES (Manufacturing Execution System) jest programem do zarządzania produkcją, który pozwala szybciej i efektywniej realizować większość procesów zachodzących w zakładzie.

Pracę jakich działów wspomagają Systemy MES?

 • produkcji;
 • planowania produkcji;
 • utrzymania ruchu;
 • logistyki;
 • ciągłego doskonalenia;

System MES – jakie funkcje i możliwości posiada?

 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi;
 • rejestrowanie efektywności maszyn i urządzeń (OEE);
 • macierz przezbrojeń;
 • macierz kompetencji;
 • instrukcje materiałowe (BOM);
 • genealogia oraz zarządzanie seriami i partiami;
 • zasilanie stanowisk produkcyjnych materiałami;
 • śledzenie przepływu komponentów i wyrobów gotowych;
 • zgłaszanie usterek i awarii;
 • harmonogramowanie produkcji dzięki dodatkowemu systemowi APS;
 • kontrola realizacji harmonogramu;
 • statystyczna kontrola procesu (SPC);
 • listy kontrolne;
 • pobieranie próbek dla kontroli jakości;
 • raportowanie produkcji, generowanie zestawień i analiz;
 • komunikacja z maszynami poprzez sterowniki PLC lub moduły kontrolno-pomiarowe;
 • elektroniczny obieg dokumentów;
 • wsparcie dla HACCP, IFS, SIX SIGMA, 5S, Poka-Yoke;
 • współpraca z oprogramowaniem ERP, SCADA i panelami HMI;
 • działanie w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...