System WMS Pro Qguar – zarządzanie magazynem

WMS – Warehouse Management System
Qguar WMS Pro (Warehouse Management System Pro) to system magazynowy wspomagający obsługę procesów w magazynach własnych i usługowych. System WMS Pro wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu technik informatycznych oraz logistycznych. Oprogramowanie posiada wbudowane moduły do zarządzania towarami niebezpiecznymi, rozliczeń operacji logistycznych oraz optymalizacji pracy wózków widłowych. System WMS wspiera wszystkie procesy magazynowe, od przyjęcia towaru, poprzez składowanie, kompletację po wydanie.

Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Nasz program WMS jest gotowy do pracy z technologiami automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, QR, RFID) oraz z technologią Voice.


Przykładowe ekrany:

Ekran logowania
Zawartość magazynu
Inwentaryzacja
Eksploracja magazynu

 

W standardowej wersji Qguar WMS posiada predefiniowane, graficzne wskaźniki (kokpity menedżera), zapewniające bieżący wgląd w efektywność pracy magazynu. W zależności od indywidualnych potrzeb, użytkownik może samodzielnie określić zakres generowanych przez system zestawień i raportów.

Nasz system WMS jest elastyczny, przystosowany do pracy w każdym rodzaju magazynu, w tym w magazynie automatycznym, bez względu na jego wielkość czy sposób składowania. Program wspomaga efektywne zagospodarowanie przestrzeni, optymalizując rozlokowanie artykułów. System magazynowy WMS przyspiesza proces kompletacji, wskazując pracownikom dokładną lokalizację poszukiwanego asortymentu i najkrótszą trasę zbiórki. Dzięki temu, program zwalnia magazynierów z konieczności zapamiętywania lokalizacji poszczególnych towarów.

Wbudowane strategie wyboru miejsca składowania, pozwalają automatycznie wyznaczyć lokalizację w oparciu m.in. o klasę rotacji, datę przydatności, cechy nośnika czy inne parametry produktu. System WMS obsługuje ogólnie przyjęte standardy wydań towarów(FIFO, FEFO), wydatnie wspomaga proces inwentaryzacji i ułatwia identyfikację błędów. Znacząco podnosi rzetelność informacji o stanach magazynowych, aktualnym położeniu i kondycji towarów. Łatwa możliwość integracji oprogramowania umożliwia współpracę z wieloma nowoczesnymi urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Komunikację z innymi programami (ERP, MES, TMS), wspomaga konfigurator interfejsów do systemów obcych.

Magazynowy system informatyczny Qguar WMS (Warehouse Management System) jest nowoczesnym i kompletnym oprogramowaniem do zarządzania magazynem lub grupą magazynów. Długie lata pracy nad rozwojem i setki wdrożeń oznaczają ogromną wszechstronność, połączoną z elastycznością w dopasowywaniu się do określonych branż i specyfiki pracy.

System WMS – jakie cele pomaga zrealizować?

 • redukcja kosztów logistycznych;
 • podniesienie wydajności pracy;
 • uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych;
 • śledzenie partii, nośników magazynowych i dat;
 • monitorowanie pracy;
 • obsługa kodów kreskowych, w tym standardu GS1;
 • wsparcie dla technologii RFID, voice picking oraz picking by light;
 • zarządzanie paletami, wózkami widłowymi i opakowaniami zwrotnymi;
 • sprawna kompletacja (zbiórka), inwentaryzacja i crossdocking;
 • rozliczenia logistyczne;
 • automatycznie obliczane KPI i generowane raporty
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...