System WMS Pro Qguar – zarządzanie magazynem

WMS – Warehouse Management System
Qguar WMS Pro (Warehouse Management System Pro) to system magazynowy wspomagający obsługę procesów w magazynach własnych i usługowych. System WMS wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu technik informatycznych oraz logistycznych. Wysoka integrowalność oprogramowania umożliwia współpracę z wieloma nowoczesnymi urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Qguar WMS Pro posiada wbudowane moduły do zarządzania towarami niebezpiecznymi, rozliczeń operacji logistycznych oraz optymalizacji pracy wózków widłowych. W standardowej wersji system WMS Pro dostępne są również predefiniowane wskaźniki graficzne oraz konfigurator interfejsów do systemów obcych. Oprogramowanie udziela wsparcia we wszystkich fazach procesów magazynowych, od przyjęcia towaru, poprzez składowanie, kompletację i wydanie. Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Program jest gotowy do pracy z technologiami RFID oraz Voice.

Przykładowe ekrany:

Ekran logowania
Zawartość magazynu
Inwentaryzacja
Eksploracja magazynu

 
System WMS Pro jest elastyczny, przystosowany do pracy z każdym rodzajem magazynu, bez względu na jego wielkość czy sposób składowania. Qguar WMS usprawnia funkcjonowanie magazynu, pozwala zoptymalizować wykorzystanie dostępnego miejsca oraz pracę magazynierów. System magazynowy przyspiesza proces kompletacji poprzez wskazanie pracownikom dokładnej lokalizacji i najkrótszej trasy zbiórki. Funkcje programu zwalniają również użytkowników z konieczności zapamiętywania położenia wszystkich towarów. System WMS obsługuje ogólnie przyjęte standardy przepływu materiałów (FIFO, FEFO), wydatnie wspomaga proces inwentaryzacji, umożliwiając szybszą identyfikację błędów. Znacząco podnosi to rzetelność informacji o stanach magazynowych, położeniu i kondycji towarów. Magazynowy system informatyczny Qguar WMS (Warehouse Management System) jest nowoczesnym i kompletnym oprogramowaniem do zarządzania magazynem lub grupą magazynów. Długie lata pracy nad rozwojem i setki wdrożeń oznaczają ogromną wszechstronność, połączoną z elastycznością w dopasowywaniu się do określonych branż i specyfiki pracy.

System WMS – jakie cele pomaga zrealizować?

  • redukcja kosztów logistycznych;
  • podniesienie wydajności pracy;
  • uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych;
  • śledzenie partii, nośników magazynowych i dat;
  • monitorowanie pracy;
  • obsługa kodów kreskowych, w tym standardu GS1;
  • wsparcie dla technologii RFID, voice picking oraz light picking;
  • zarządzanie paletami, wózkami widłowymi i opakowaniami zwrotnymi;
  • sprawna kompletacja (zbiórka), inwentaryzacja i crossdocking;
  • rozliczenia logistyczne.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...