System TMS Qguar – zarządzanie transportem

TMS – Zarządzanie transportem
Qguar TMS (Transport Management System) to system wspomagający planowanie, monitoring i rozliczanie procesów transportowych. Śledzenie partii towarów w łańcuchu dystrybucyjnym oraz rozbudowane możliwości rozliczania procesu transportu – to tylko podstawowe możliwości systemu. System jest skalowalny, stanowi użyteczne narzędzie dla firm spedycyjnych, logistycznych a także firm realizujących transport na własny użytek, bez względu na liczebność floty i rozmiar działalności. Qguar TMS stanowi ważne ogniwo zarządzania łańcuchem dostaw. Jego siłą jest ścisłe powiązanie z pozostałymi systemami Qguar, a zwłaszcza z Qguar WMS (lub innym systemem tej klasy). Qguar TMS pozwala na rozliczanie operacji logistycznych oraz zawiadywanie towarami niebezpiecznymi (m.in. kontrola uprawnień kierowcy, towary wykluczające wspólny transport). Optymalne planowanie tras, łączenie przewozów, przeładunki i wiele innych funkcji czyni ten system potężnym narzędziem nie tylko dla dyspozytorów.

Przykładowe ekrany:

Plamowanie tras
Planowanie tras – mapa
Koszty
Automatyczne planowanie

 
System TMS pozwala synchronizować transport pomiędzy hubami i zarządzać nimi, rejestrować dostawy, rozładunki, wysyłki, kontrolować stany w hubach czy wspomagać inwentaryzację hubów. System pozwala na integrację z mapami zewnętrznymi i współpracuje z urządzeniami mobilnymi typu tablet, smartfon. Qguar TMS umożliwia eksport dowolnego zakresu danych do pliku Excel, a przy wykorzystaniu platformy I-Net Crystal Clear, pozwala na tworzenie konfigurowalnych zestawień i raportów, takich jak np. czas pracy kierowców, opóźnienia na trasach, stopień wypełnienia środków transportu, rentowność zleceń. Qguar TMS (Transport Management System) to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania transportem, które oferuje użytkownikom całą gamę rozwiązań ułatwiających codzienną pracę w trakcie realizacji transportu, w biurze, dyspozytorni czy hubie przeładunkowym.

System TMS – jakie zadania pomaga wypełnić?

  • obsługa hubów, transportu intermodalnego oraz ADR;
  • zarządzanie zleceniami spedycyjnymi;
  • monitorowanie zdarzeń związanych z transportem;
  • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i paletami;
  • wsparcie dla technologii mobilnych;
  • śledzenie partii i nośników magazynowych;
  • elektroniczna archiwizacja dokumentów.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...