System YMS Qguar – zarządzanie ruchem i miejscami parkingowymi

YMS – Zarządzanie otoczeniem zakładu
Qguar YMS (Yard Management System) to system wspomagający zarządzanie ruchem środków transportu oraz ruchem pieszych na terenie przedsiębiorstwa. Precyzyjne planowanie okien czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów, pozwala na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów przedsiębiorstwa i minimalizuje niepotrzebne spiętrzenia prac. Posiadane funkcje umożliwiają skrócenie czasu oczekiwania, obsługi oraz efektywniejsze wykorzystanie miejsc parkingowych. Komunikacja z oczekującymi kierowcami może odbywać się w sposób automatyczny, poprzez generowanie wezwań (sms, e-mail, tablice świetlne) z informacją o miejscu docelowym.

Przykładowe ekrany:

Środki transportu
Księga wejść
Wejście/Wyjście
Planowanie wizyty
 

 
Bieżąca i pełna wiedza na temat pojazdów oraz osób znajdujących się na terenie zakładu podnosi bezpieczeństwo, stanowi również ogromną korzyść przy planowaniu każdego następnego zdarzenia logistycznego. Qguar YMS pozwala na podejmowanie bardziej trafnych decyzji w obrębie placu manewrowego przedsiębiorstwa, który stanowi ważne ogniwo w całym łańcuchu logistycznym. System integruje się z urządzeniami takimi jak wagi (ważenie przy wjeździe/wyjeździe – obliczanie różnicy), szlabany. System wspiera technologię RFID i kody kreskowe (rejestrowanie położenia, ruchów, stanów). Wbudowane raportowanie pozwala uzyskać informację m.in. o zadaniach realizowanych w trakcie wizyty, czasie realizacji zadań czy zgodności rzeczywistego terminu wizyty z planowanym. Qguar YMS (Yard Management System) to specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala kontrolować ruch samochodowy i pieszy na terenie zakładu. Co więcej, wspomaga planowanie załadunków i rozładunków, więc optymalizuje pracę, jednocześnie minimalizując przestoje.

System YMS – zakres możliwości:

  • zarządzanie podwórzem i otoczeniem zakładu;
  • efektywne wykorzystanie otoczenia zakładu;
  • zwiększenie bezpieczeństwa;
  • zarządzanie parkingiem i portiernią;
  • zarządzanie ruchem pieszych i pojazdów;
  • minimalizowanie spiętrzeń w harmonogramie dostaw;
  • optymalizacja załadunku i rozładunku na rampach.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...