Analizy i wdrożenia

Wszystkie produkowane przez nas systemy informatyczne dostarczamy naszym klientom wraz z kompleksowymi usługami wdrożenia. Osią przewodnią każdego projektu wdrożeniowego, wokół której budujemy elementarne procesy i procedury postępowania, jest zdefiniowany przez klienta cel. Osiągnięcie założonego celu wymaga dzisiaj zarówno profesjonalnego produktu jak i efektywnie prowadzonego projektu wdrożeniowego.

3 sposoby osiągania celu

Stosowane metody muszą być dopasowane do konkretnych warunków. Aby dążenie do osiągnięcia założonych celów odbywało się efektywnie, stosujemy 3 sposoby prowadzenia projektów wdrożeniowych. 

EasywayNiski poziom złożoności
System standardowy
Brak modyfikacji
Wdrożenie przez klienta
Quantum w roli doradcy
 
Szkolenie jednego użytkownika kluczowego
QSTDŚredni poziom złożoności
System standardowy
Modyfikacje do 20%
Wdrożenie przez Quantum
Zespół po stronie klienta
 
Szkolenie kilku użytkowników kluczowych
EXAIMWysoki poziom złożoności
System standardowy lub indywidualny
Dowolna ilość modyfikacji
Wdrożenie przez Quantum
Zespół po stronie klienta
 
Szkolenie wszystkich użytkowników kluczowych

Zarządzanie projektami wdrożeniowymi

W praktyce każdy realizowany projekt informatyczny jest inny. Szybkość i skuteczność wdrożeń wymaga więc dużego doświadczenia oraz profesjonalnych metod zarządzania projektem. Nie stosujemy jednak bezkrytycznie jednej konkretnej metody zarządzania projektami, lecz bazując na naszym ogromnym doświadczeniu, sięgamy po najlepsze elementy z wielu różnych profesjonalnych podejść do prowadzenia projektów. Wiele elementów w stosowanych przez nas metodach jest jednak wspólnych.

1Inicjacja projektu i opracowanie karty projektu

2Plan zarządzania projektem

3przygotowanie zespołu wdrożeniowego

4Zbieranie wymagań i określenie zakresu

5Podziału pracy i określenie kolejności działań

6Harmonogram – opracowanie i zarządzanie

7Zarządzanie zakresem projektu

8Zarządzanie kosztami

9Zarządzanie zasobami

10Jakość – plan i zarządzanie

11Ryzyka – zarządzanie i planowanie reakcji

12Zmiana – zarządzanie zmianą

13Komunikacja – planowanie i zarządzanie

 

Diagnoza

Jednym z najważniejszych elementów udanego projektu jest precyzyjna analiza wdrożeniowa.
Pozwala na dokładne określenie zakresu projektu, zebranie szczegółowych wymagań oraz określenie wszystkich pozostałych elementów, wymaganych do profesjonalnego zarządzania projektem.

Wspólnie z klientem analizujemy między innymi następujące zagadnienia:

 • Cele projektu
 • Struktura organizacyjna firmy
 • Szczegółowe wymagania procesowe
 • Rodzaj i sposób obiegu dokumentów
 • Zasady wymiany danych z innymi systemami
 • Współpraca z urządzeniami i maszynami
 • Infrastruktura teleinformatyczna

Narzędzia wspomagające zarządzanie

Postęp prac w projekcie wiąże się z koniecznością zarządzania realizacją zadań.
W tym zakresie firma Quantum korzysta z autorskiego systemu QProject, z którego korzystają zarówno konsultanci, jak również programiści. Pozwala on na szczegółowe dokumentowanie zarówno realizacji prac, jak również wykonywanych testów.

Qproject

Narzędzia wspomagające projektowanie

Projektowanie przebiegu procesów to bardzo często skomplikowane i żmudne zadanie. Bardzo pomocnym jest więc wsparcie profesjonalnymi systemami. W Quantum projektowanie procesów wspomagamy systemem Sparx Enterprise Architect, który pozwala nam na wydajne dokumentowanie wymagań wraz z graficzną prezentacją procesów. Narzędzie to daje również możliwość porządkowania analiz oraz łatwego zarządzania zmianami.

Projektowanie interfejsów

 

Dokumentacja

Współczesny projekt informatyczny to ogromny zbiór różnego rodzaju wiedzy i informacji. Towarzyszy mu więc wiele ważnych dokumentów. Do najbardziej standardowych możemy zaliczyć:

 • Karta projektu
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Analiza rynkowa
 • Harmonogram wdrożenia
 • Karta usług
 • Instrukcja stanowiskowa
 • Lista punktów otwartych
 • Protokół odbioru etapu wdrożenia
 • Protokół zakończenia wdrożenia.

Struktura projektu

W prostych projektach zarządzanie nie wymaga zbyt rozbudowanej struktury.
W projektach, w których bierze udział większa liczba uczestników, konieczne jest zbudowanie struktury, która pozwoli na efektywne zarządzanie projektem.

Struktura projektu

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...