Szkolenia

Efektywne szkolenia użytkowników, to klucz do wydajnego korzystania z systemów informatycznych. Samodzielne zapoznawanie się z możliwościami systemów informatycznych nie jest jednak tak efektywne, jak korzystanie z systemowych programów szkoleń, które oferują producenci oprogramowania. W trakcie wdrażania systemów Qguar, Quantum oferuje dowolny zakres szkoleń, uzgodniony wspólnie z klientem. Niezależnie od szkoleń prowadzonych w trakcie wdrożeń, oferujemy również szkolenia pakietowe w siedzibie Quantum.

Szkolenia wdrożeniowe

Szkolenia pakietowe

standardowo w miejscu wdrożenia systemu standardowo w siedzibie Quantum
zazwyczaj dla wszystkich użytkowników zazwyczaj dla wybranych przez klienta użytkowników
z podziałem na zadania operacyjne w oparciu o konkretny program dla wszystkich
wg indywidualnego programu klienta wg harmonogramu szkoleń Quantum
prowadzone równolegle z etapami wdrożenia prowadzone w formie kilkudniowego warsztatu
oparte o wdrożeniowe procedury pracy i instrukcje stanowiskowe  

 

Zalety szkoleń Quantum

 

 
Users

Program w oparciu o doświadczenia szkoleniowe bazujące na ogromnej liczbie użytkowników.

prezentacje

Metodyka bazująca na wykładach, prezentacjach oraz praktycznych ćwiczeniach.

system

Praca z konkretnym systemem i konkretnymi zadaniami operacyjnymi.

check

Testy weryfikujące poziom przyswojonej wiedzy.

time

Optymalizacja nakładów czasowych na szkolenia użytkowników.

 


 

Efektywność szkoleń

 

Aby szkolenia stanowiły skuteczne narzędzie doskonalenia pracowników oraz całej organizacji, Quantum mierzy efektywność prowadzonych szkoleń. Nasze szkolenia poddawane są ewaluacji na pierwszym oraz drugim poziomie modelu Kirkpatrick’a.
Ocena zadowolenia uczestników szkolenia
- formularze ocen
- ankiety ewaluacyjne
 
Ocena nowych umiejętności zdobytych podczas szkolenia
- ocena wiedzy teoretycznej, umiejętności oraz postępów
- testy kompetencji
 

 


 

Szkolenia pakietowe

 

Szkolenia pakietowe, organizowane standardowo w siedzibie naszej firmy, dotyczą naszych głównych systemów informatycznych.  Szkolenia pakietowe z obsługi innych systemów niż wymienione poniżej, realizujemy na podstawie ofert przygotowywanej indywidualnie.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...